Create an account


Forums in 'Magic Gladiator'
Magic Gladiator

Magic Gladiator/Duel Master

A Magic Gladiatorok Lorencia szülöttei. Egykoron mikor a Dark Wizardok megérkeztek Lorenciába hogy a már ott élő és harcolo Dark Knightoknak átadják tudásukat azok nem kértek belőle, hiszen ők csak a testi erőt és a kardforgatást tekintik igazi harcnak. Pár válalkozóbb szellemű és nyitottabb gondolkodású harcos mégis úgy gondolta hogy bővítené harctéri tapasztalatait az erő képessége mellett a tudáséval is. Ennek eredményeképp alakult ki a Magic Gladiatorok osztálya mely több kaszt harci képességeit tudhatja magáénak , de azokat mégsem sikerült egyszerre mindet teljesértékűen elsajátítsanak, így az erejük a gyengeségük forrása is.

Dark Knight
A Magic Glaidatorok képesek mind az erő, ( STR MG) mind a tudás ( ENE MG) irányába formálódni, melyhez használható skilljeik széles repertoárja és az általuk használni tudott fegyverek sokasága biztosít lehetőséget.
A kezdeti időkben gyorsan könnyen fejleszthetőek mindkét formájukban, és sokáig bizonyulhatnak erősebbnek olyan karakterekkel szemben akiket a közép és teljes statos időszakban már nem tudnak felülmúlni.
További nehézség számukra az az átok amely miatt Fire Slash képességüket a Dark Knight Twisting Slash képessége mellett teljesen elveszítik, melyet azért kaptak mert maguk mögött hagyták az erő útját melyre a Dark Knightok tanították őket.
Maximális Skill sebzés növekedési mutatója: 200%
Összesített értékelése a tesztek alapján teljes statkiosztásban, a többi karakterrel azonos szintű fegyverben , szettben, wingben. Természetesen a lenti értékek csak iránymutató jellegűek, befolyásolja ezeket a Karakterek szintje, felszerelése, resetszáma és a rendelkezésükre álló támogató csapattársak buffjai is!

PVE/fejlődés: 7.2/10

Boss harcok: 4.4/10

PVP: 6.2/10

0 Topics
0 Replies
Never
MG_ENG

Magic Gladiator/Duel Master

The Magic Gladiators are born in Lorencia. Once upon a time when the Dark Wizards arrived in Lorencia to help the Dark Knights already living and fighting there who were there, they did not ask for it, for they only wanted the physical strength and and swordsmanship is the only real fighting they see. A few more discerning and open-minded and more open-minded warriors thought they could expand their their experience in the field with knowledge as well as strength. For this the class of Magic Gladiators was formed, a group of several castes from several castes, but they were not able to combine them at the same time. all at once, so that their strength is the source of their weakness.

Dark Knight
The Magic Glaidators are capable of both Strength ( STR MG) and Knowledge ( ENE MG) and knowledge, thanks to the wide repertoire of skills they can use and the and the variety of weapons they can use.
In the early days, they can be quickly and easily developed in both forms, and for a long time, they can prove to be stronger against characters who are and full static periods.
An additional difficulty for them is the curse which causes their Fire Slash ability to Dark Knight's Twisting Slash ability, which is for leaving behind the path of power that the Dark Knights taught them taught them.
Maximum Skill damage increase indicator: 200%
Aggregated rating on the basis of the tests, with full statuses and other characters in the same level of weapons, sets, wing. Of course the values below are only indicative, they are influenced by the Characters' level, equipment, reset number and available support buffs of the supporting teammates!

PVE/development: 7.2/10

Boss fights: 4.4/10

PVP: 6.2/10

0 Topics
0 Replies
Never

Magic Gladiator
Thread / Author Replies Views Rating Last Post [asc]
Sorry, but there are currently no threads in this forum with the specified date and time limiting options.

Forum Jump:


Users browsing this forum:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB Theme © iAndrew 2016