Create an account


Forums in 'Fairy Elf'
Fairy Elf

Fairy Elf/Muse Elf/High Elf

Az Elfek világa hol hatalmas rétek, virágok és gombák nőttek sokáig volt háborítatlan, így hosszú ideig voltak pártatlan szemlélői a gonosz ellen vívott ádáz csatáknak. Miután Kundun és serege egy napon Noriában is pusztítást hagytak maguk mögött és taposták e makuláltlan földet a halál és a romlás csizmájával az Elfek csatlakoztak a kontinens seregéhez hogy szerény harci, de annál erőteljesebb támogatói erejüket a gonosz elleni harcba bocsájthassák.

Fairy Elf
A békés Elfek kik fegyverkezelésben nem túl jártasak, testi gyengeségeik okán az íjak és nyílpuskák mesterei lettek hogy távolsági harcban tudjanak Kundun követőinek méltó ellenfelei lenni.
Az Elfek két csoportra oszthatóak specializációjuk szerint, mint AGILITY Elf (gyorsabb támadósebesség, több védelem) illetve mint az ENERGY Elf (támogatói szerepkör, sebzés és védelem buffok, élet és SD töltés).
AGILITY specializácóban (minimális STRENGTH a szetthez és fegyverhez, és nagy mennyiségű AGILITY a gyorsabb és erősebb támadásokért)) gyorsan és könnyen fejleszthetőek, hiszen gyorsak, és a védelműk sem könnyen törhető át. Egyetlen negatívumuk a rendkivül nagy mennyiségű nyíl vagy íjpuska vessző használata, míg a Marlon küldetést el nem végzik és meg nem kapják vele az Infinity Arrow képességet.
Kezdeti erősségük múló, viszont a precíz távoli támadásokkal sokáig lehetnek komolyabb ellenfelek mind PvP mind Pve terén.
ENERGY specializációban támogatói szerepet töltenek be, melyben fő feladatuk a party tagok erősítése és életbentartása.
Összesített értékelése a tesztek alapján teljes statkiosztásban, a többi karakterrel azonos szintű fegyverben , szettben, wingben. Természetesen a lenti értékek csak iránymutató jellegűek, befolyásolja ezeket a Karakterek szintje, felszerelése, resetszáma és a rendelkezésükre álló támogató csapattársak buffjai is!

PVE/fejlődés: 6.5/10

Boss harcok: 3.7/10

PVP: 4.9/10

0 Topics
0 Replies
Never
ELF_ENG

Fairy Elf/Muse Elf/High Elf

The world of the Elves where vast meadows, flowers and mushrooms grew has long been undisturbed, so that for a long time they were impartial witnesses against the evil fierce battles against evil. One day, after Kundun and his army had come to Noria. and trampled this spotless land in the face of death and of death and destruction, the Elves joined the armies of the continent their modest fighting but powerful support force against the evil to fight evil.

Fairy Elf
The peaceful Elves, who are not very skilled in weapons handling, have physical weaknesses that bows and crossbows to be able to fight Kundun Kundun's followers at a distance.
Elves can be divided into two groups according to their specialisation, as AGILITY Elf (faster attack speed, more protection) and as ENERGY Elf (support role, damage and defence buffs, life and SD charge).
AGILITY specialisation (minimum STRENGTH for the set and weapon, and large amounts of AGILITY for faster and stronger attacks)) easily upgraded, as they are fast and the defenses are not easily broken through. The only downside is the extremely high amount of arrows or crossbow bolts until the Marlon mission is completed and the Infinity Arrow ability.
Their initial strength is fleeting, but with precise long-range attacks they can be long serious opponents in both PvP and Pve.
In the ENERGY specialisation, they play a supporting role, with the main task of strengthening and sustaining party members.
Aggregated rating on the basis of the tests, with full statuses and other characters in the same level of weapons, sets, wing. Of course the values below are only indicative, they are influenced by the Characters' level, equipment, reset number and available support buffs of the supporting teammates!

PVE/development: 6.5/10

Boss fights: 3.7/10

PVP: 4.9/10

0 Topics
0 Replies
Never

Fairy Elf
Thread / Author Replies Views Rating Last Post [asc]
Sorry, but there are currently no threads in this forum with the specified date and time limiting options.

Forum Jump:


Users browsing this forum:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB Theme © iAndrew 2016