Create an account


Forums in 'Doppelganger/Mirror'
Doppelganger/Mirror

Lugard a dimenziók vándora különös kalandra invitál, de légy óvatos, nem tudhatod melyik dimenziót nyitja majd meg számodra és milyen veszély leselkedik majd odabent rád....

Mirror
Idő és belépési korlát nélkül látogatható event a szerveren. A belépéshez Mirror of Dimension szükséges, amelyre 5/5 Sign of Dimension begyűjtésével tehetünk szert. Sign of Dimension 82-es monsterszint felett (Kantru1 és felette) bármelyik legyőzött mob kisesélyű droppja lehet.

MuScramble

Az eventre való bejutás után (amelyre Lugard NPC-nél Lorencia 151-115 koordinátáin van lehetőség) a feladatunk az hogy megállítsuk a dimenziókapun átlépő szörnyeket, hogy ne veszélyeztethessék a dimenziónk kiinduló pontját.
Amennyiben az event ideje alatt 3 szörny sikeresen bejut a dimenzió kezdőpontjára az event elbukik, és a jutalmazás elmarad.


Az event végkimenetele és jutalmazás a szerencsén is múlik. Sok esetben az event ideje alatt éledő Slaughterer legyőzése után egy Silver Chest jelenik meg melyet kinyitva az alábbi jewelek közül 3 darab kerül véletlenszerűen legenerálásra:

Jewel of Soul
Jewel of Bless
Jewel of Life
Jewel of Chaos


Az event főbossának - Ice Walkernek a legyőzése, és az event idejének lejárta után Golden Chest megjelenésére van esély amely az alábbi tárgyakat tartalmazhatja:

Jewel of Bless
Jewel of Soul
Jewel of Life
Dimensional Rift Shard
10 Jewel of Bless
10 Jewel of Soul


Értékes és izgalmas gyűjthető tárgyai az eventnek a Rift Shard-ok melyekből 1 körben az endreward Jeweldropp rovására 0-2 darab eshet sikeres event esetén a Final Golden Chestből.
Érdemes lesz gyűjtögetni hiszen már a nyitás napján 4 NPC-nél (később ez érdeklődés függvényében bővülhet) lesz lehetőség ezek beváltására értékes jutalmakért .

3 darab Dimensional Rift Shard= 10 Jewel of Bless
15 darab Dimensional Rift Shard= Talisman of Chaos Assembly
30 darab Dimensional Rift Shard= Pet Egg
64 darab Dimensional Rift Shard= Golden Ghost Fenrir (Csak innen lesz szerezhető)
0 Topics
0 Replies
Never
Doppelganger/Mirror_ENG

Lugard the Wanderer invites you on a strange adventure, but be careful, you never know which dimension he will open up for you and what dangers lurk inside....

Mirror
You can visit events on the server without time or access restrictions. Access requires Mirror of Dimension, which can be obtained by collecting 5/5 Sign of Dimension. Sign of Dimension above monster level 82 (Kantru1 and above) can be used as a low level drop of any defeated mob.

MuScramble

After entering the event (which is possible at Lugard's NPC at Lorencia's coordinates 151-115), your task is to stop the monsters crossing the dimension gate so that they do not threaten the starting point of your dimension.
If 3 monsters successfully enter the starting point of the dimension during the event, the event fails and the reward is forfeited.


The outcome of the event and the rewards also depend on luck. In many cases, after defeating a Slaughterer that comes to life during the event, a Silver Chest will appear and when opened, 3 of the following jewels will be randomly generated:

Jewel of Soul
Jewel of Bless
Jewel of Life
Jewel of Chaos


After defeating the main boss of the event - Ice Walker, and after the event time expires, you have the chance to unlock a Golden Chest which may contain the following items:

Jewel of Bless
Jewel of Soul
Jewel of Life
Dimensional Rift Shard
10 Jewel of Bless
10 Jewel of Soul


Valuable and exciting collectibles of the event are the Rift Shards, which can fall 0-2 pieces from the Final Golden Chest in 1 round at the expense of the endreward Jeweldropp in case of a successful event.
It will be worth collecting them as there will be 4 NPCs to redeem them for valuable rewards on the opening day (this may increase later depending on interest).

3 Dimensional Rift Shard= 10 Jewel of Bless
15 Dimensional Rift Shard= Talisman of Chaos Assembly
30 Dimensional Rift Shard= Pet Egg
64 Dimensional Rift Shard= Golden Ghost Fenrir (Only available from here)
0 Topics
0 Replies
Never

Doppelganger/Mirror
Thread / Author Replies Views Rating Last Post [asc]
Sorry, but there are currently no threads in this forum with the specified date and time limiting options.

Forum Jump:


Users browsing this forum:
1 Guest(s)

Forum software by © MyBB Theme © iAndrew 2016